Rozvody vody a kúrenia sa postupom času upchávajú – zanášajú a je jedno z akých materiálov sú konštruované . V každom type potrubia sa nánosy zväčšujú a priemer rúry sa zmenšuje, až kým sa potrubie úplne neupchá. Možno sa Vám Váš systém javí zdanlivo čistý, naše čistenie Vás presvedčí o opaku .
Tečie Vám voda pomalšie alebo už neodteká vôbec? Tečie Vám zapáchajúca voda alebo sa Vám zanášajú vodovodné kohútiky? Počujete z potrubia zvláštny zvuk bublania? Zabezpečte čistenie včas , nečakajte kým bude neskoro, pretože porucha sa skôr či neskôr dostaví. Nečakajte na havarijný stav, ktorý Vás zablokuje na podstatne dlhší čas a oberie Vás o viac peňazí.

Firma VODOMONT Zvolen spol. s r.o. vykonáva čistenie rozvodov vody a kúrenia impulzným čistením, kde samotné čistenie sa realizuje miešaním vody a stlačeného vzduchu z kompresora. Dokážeme vyčistiť všetky typy rozvodov, v ktorých sa ako médium používa voda, emulzie, rôzne chladivá a pod.

 

Prečo je potrebné čistiť vykurovací systém a ako viem, že je systém znečistený alebo zanesený?

Dôvody, prečo je potrebné systém kúrenia pravidelne čistiť, by sme vedeli rozdeliť do dvoch základných okruhov:
1. pravidelné čistenie šetrí financie

  • zvýši tepelný výkon kúrenia, čo znamená zníženie nákladov na vykurovanie
  • predĺži sa životnosť kotla a technologických zariadení, čo znamená oddialenie investície do nového kúrenia

2. pravidelné čistenie šetrí životné prostredie

  • zrýchli sa prenos tepla a zvýši sa výkon kúrenia, čím sa zníži spotreba zdroja energie (voda, elektrika, plyn)

Neváhajte nás kontaktovať

a my Vám radi poradíme s výberom materiálu pre Vašu novostavbu, byt alebo rekreačný objekt.

Postup práce

Keďže každý systém má svoje špecifiká, radí Vám vypracujeme individuálnu ponuku.

Prikladáme klasickú ukážku postupu práce pri čistení:

  • Telefonické upresnenie, prípadne osobná obhliadka
  • Dohodnutie termínu
  • Zapojenie potrebných strojov
  • Čistenie systému
  • Napustenie systému vodou a konzervačnou chémiou
  • Odporúčanie a inštalácia možného filtračného zariadenia, prípadne úpravne vody

Celý postup čistenia, či už rozvodu kúrenia alebo rozvodu vody pri rodinných domov, chát alebo bytov vieme zrealizovať v priebehu jedného dňa. Len pri vykonaní čistenia celého systému Vám vieme zaručiť čistý, bezproblémový a bezporuchový chod vykurovacej alebo vodovodnej sústavy. V prípade kúrenia je garantovaná návratnosť 2-3 roky v závislosti od vstupných podmienok.