Kontaktné údaje

Jesenského 284/32,
960 01 Zvolen,
Slovenská Republika

Fakturačné údaje

IČO: 44 143 737
IČ DPH: SK2022599150
Banka: Tatra banka, a.s.
č.ú. : IBAN SK67 1100 0000 0026 2713 4300
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14730/S

Kontaktný formulár